14. Oktober 2019

Tanze das Leben

14. Oktober 2019

Töchtertag am 28. April 2019

5. Oktober 2019

Kennenlerntage der 1A & 1B

17. Mai 2019

(Konzert) Im Weltmuseum

17. Mai 2019

Lehrausgang ins Haus der Geschichte Österreich

13. Mai 2019

Lehrausgang ins Übungsassessmentcenter der AK Wien