19. Oktober 2020

Lehrausgang der 7B in den Narrenturm

16. Oktober 2020

Ausflug zum Lainzer Tiergarten der 1A Klasse (Kennenlerntag)

8. Oktober 2020

Historischer Stadtspaziergang

23. Juni 2020

8D Stop-Motion zu Kafka

6. Februar 2020

Krakau 2019

14. Dezember 2019

Josef Bauer Ausstellung